PAZUR

Polski Akademicki Zlot Użytkowników R

15-17 Października 2014, Poznań

Komitet organizacyjny

Beręsewicz Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) — Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

R używam od 4-5 lat głównie do analiz badań sondażowych oraz wizualizacji danych. Naukowo zajmuję się wykorzystaniem internetowych źródeł danych w kontekście teorii metody reprezentacyjnej. Dodatkowo prowadzę zajęcia z Wizualizacji i Raportowania Danych Statystycznych oraz Real Estate Market Analysis na których wykorzystuję R. W wolnych chwilach tworzę pakiety na własne (póki co) potrzeby.

 

Szabelska Alicja (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Moje zainteresowania naukowe dotyczą głownie metod statystycznych, które mogą być stosowane do analizy danych biologicznych. Szczególną uwagę poświęcam analizie danych pochodzących z eksperymentów sekwencjonowania nowej generacji. Po raz pierwszy zetknęłam się z pakietem R 5 lat temu. Od tamtej pory wykorzystuję go w codziennej pracy, zarówno do przeprowadzania analiz, jak i ciekawych sposobów wizualizacji wyników.

 

Wawrowski Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) — administrator strony internetowej

Pierwszą styczność z R miałem podczas zajęć ze statystyki matematycznej 5 lat temu. Początkowo nauka tego języka wynikała z konieczności, lecz później przerodziła się w fascynację i przyjemność. R wykorzystuję przede wszystkim do analizy danych pobranych z Internetu oraz wizualizacji danych przestrzennych.

 

Zyprych-Walczak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Moje zainteresowania naukowe obejmują analizy danych genetycznych pochodzących zarówno z eksperymentu RNA-seq, jak i mikromacierzowego. Głównie zajmuję się metodami wyznaczania genów różnicujących bazując na wartościach ekspresji genów. W swojej pracy wykorzystuję narzędzie programowania R.

 

Członkowie SKN Estymator

Rynkowska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) — Prezes SKN Estymator

Moje zainteresowania naukowe dotyczą badań marketingowych, w szczególności wykorzystania metod ilościowych w analizach rynku. Z kolei wizualizacja i raportowanie danych statystycznych jest moją pasją, przez co w swoich pracach kładę nacisk na precyzję i dokładność wykonania. Z R pracuję od niecałych dwóch lat wykorzystując go głównie do tworzenia różnorodnych wizualizacji, które dzięki niemu są dopracowane w najmniejszym szczególe :)

 

Fischer Mateusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Mimo swojego bardzo jakościowego kierunku, łącze go z powiększaniem wiedzy z zakresu badań i metod ilościowych. Głównymi obszarami moich zainteresowań (i tej jakże ciekawej symbiozy) jest marketing, analiza strategiczna przedsiębiorstw oraz badania rynkowe. Wierzę, że wykorzystywanie obu zakresów badań jak i wiedzy, daje możliwie najszerszy możliwy sposób rzetelnego opisu otaczającej nas rzeczywistości. Dopiero zaczynam swoją przygodę z R, ale już teraz widzę drzemiący w tym pakiecie potencjał do wykorzystania go w przyszłości.

 

Matyniak Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Moja przygoda z R rozpoczęła się od warsztatów w październiku 2013 roku z profesorem Li-Chun Zhangiem. Interesuję się wszystkim, co związane jest ze statystyką oraz analizą danych.

 

Przybylska Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Program R poznałam bardzo niedawno, bo niespełna 2 miesiące temu, wiec moja "przygoda" z tym programem dopiero się zaczyna. Z racji tego, ze studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym Informatykę i Ekonometrie na specjalności analityka gospodarcza, uważam ze R będzie mi "towarzyszyć" do końca moich studiów. Sądzę również, że znajomość programu R ułatwi mi pisanie pracy licencjackiej.

 

Rotter Kamil (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dopiero rozpoczynam swoją przygodę z pakietami statystycznymi. R umożliwił mi zebranie danych do pracy licencjackiej i ich późniejszą analizę.

 

Różycka Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Pierwszy kontakt z programem R miałam podczas warsztatów dotyczących zastosowania nowoczesnych metod estymacji, na których zostały przedstawione ogromne możliwości tego niepozornego programu. Teraz będę wykorzystywała R na potrzeby mojej pracy licencjackiej, czyli do analizy skupień, a konkretnie do klasyfikacji zakładów ubezpieczeniowych na podstawie ich kondycji finansowej. Interesuję się wielowymiarową analizą statystyczną.

 

Tomaszyk Karolina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Moja przygoda z R zaczęłam na spotkaniach koła naukowego. Po pewnym czasie wróciłam do programu na zajęciach z Komputerowych Pakietów Statystycznych, gdzie kontynuuję jego naukę i pogłębiam swoje zainteresowania. Ponadto rozwijam się na warsztatach z umiejętności miękkich, które często są prowadzone na naszej uczelni.

 

Wypijewski Filip (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

R'a poznałem na zajęciach ze statystyki. Ten interesujący i rozbudowany język programowania od razu przykuł moją uwagę. Obecnie rozszerzam swoje umiejśtności na zjaęciach z komputerowych pakietów statystycznych oraz podczas spotkań koła naukowego lub szkoleń i warsztatów, np. z prof. Li-Chung Zhang.

 
 

Członkowie Sekcji Botanicznej Koła Leśników

Marcin Dyderski (Koło Leśników UP w Poznaniu)

Swoją przygodę z R rozpocząłem od próby ułatwienia sobie życia przy projekcie zaliczeniowym i od tego czasu R towarzyszy mi w pracach badawczych w Sekcji Botanicznej Koła Leśników. Wykorzystuję R głównie w pracach z zakresu ekologii roślin, moimi zainteresowaniami badawczymi są ekologia inwazyjnych gatunków drzew i krzewów, szata roślinna lasów miejskich i ich antropogeniczne przemiany oraz problemy antropogenicznych przekształceń dolin rzecznych.

 

Anna Gdula (Koło Leśników UP w Poznaniu)

R poznałam w Sekcji Botanicznej Koła Leśników, gdzie rozpoczęliśmy jego wykorzystanie w analizach roślinności rezerwatu torfowiskowego. Od tego czasu R pomaga mi w analizie danych ekologicznych. Moje zainteresowania badawcze to ekologia torfowisk wysokich, ze szczególnym naciskiem na ich antropogeniczne przemiany, ochrona przyrody oraz biologia i ekologia roztoczy z rzędu Mesostigmata.